: 2108004562 - 2168001491

Όροι χρήσης

1 - Εισαγωγή

1.1 Πάροχος Υπηρεσιών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.emark.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που διαχειρίζεται η εδρεύουσα στο Μοσχάτο Αττικής και επί της οδού Κοραή αριθ. 19 Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΤILEKET – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».  Οποιαδήποτε επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να γίνεται στην διεύθυνση info@emark.gr.

1.2 Αποδοχή όρων Χρήσης

Οι κατωτέρω αναγραφόμενοι όροι χρήσης εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.emark.gr. Κάθε χρήστης ο οποίος κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τoυς όρους συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2 - Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος και ο σχεδιασμός αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας. Επίσης σημειώνεται ότι τα σήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο ανήκουν είτε στην εταιρία είτε σε τρίτες εταιρίες, από τις οποίες η εταιρία προμηθεύεται προϊόντα, όλα δε τα διακριτικά γνωρίσματα προστατεύονται από την ειδική νομοθεσία που τα διέπει, η δε  εμφάνισή τους στον ιστότοπο της εταιρίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τυχόν μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3 - Εγγυήσεις και Ευθύνη Εταιρίας

3.1 Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Καταστήματος – Πληροφορίες προϊόντων

Η εταιρία ως πάροχος των σχετικών υπηρεσιών, δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με τις πληροφορίες, τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των προϊόντων της. Βεβαίως η εταιρία δεν ευθύνεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο σύστημα, καθώς επίσης και για τυχόν λάθη που αναφέρονται στην τυχόν διαθεσιμότητα των προϊόντων της εταιρίας. Σε περίπτωση βεβαίως που ένα από τα προϊόντα φέρεται διαθέσιμο, ενώ δεν είναι, η εταιρία υποχρεούται να ενημερώσει το χρήστη και να μην προχωρήσει στη σχετική πώληση. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Περαιτέρω, αναφορικά με τις τεχνικές πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ανακρίβεια αυτών, η οποία οφείλεται σε σφάλμα της εταιρίας παραγωγής τους.
Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μπορεί να μεταβάλει τα δεδομένα του ηλεκτρονικού συστήματος, σχετικά, με τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των προϊόντων, χωρίς προειδοποίηση.
Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης εναντίον της Εταιρίας, οι οποίες αφορούν σε υλικές ή ηθικές βλάβες που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη μη χρήση των αναφερόμενων πληροφοριών ή/και τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται γενικά, εφόσον δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. Η Εταιρία επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή του συνόλου αυτών, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της δημοσίευσης, χωρίς προειδοποίηση.

3.2 Τεχνικά Συστήματα Ασφάλειας Συναλλαγών

Η εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Για την περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή από τον χρήστη προσωπικών πληροφοριών. Ο χρήστης μπορεί να κινείται στο κατάστημα ελεύθερα και ανώνυμα και να προσθέτει τα είδη που επιλέγει στο καλάθι αγορών.
Προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες ζητούνται μόνο όταν ο χρήστης αποφασίσει να προχωρήσει στην αγορά των ειδών που έχει επιλέξει. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
Ειδικότερα, η εταιρία χρησιμοποιεί ειδικό πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Επίσης η πρόσβαση στον λογαριασμό του χρήστη γίνεται με την εισαγωγή του ονόματος χρήστη (user name) και κωδικού πρόσβασης (password). Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη μορφή και δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησής του από τρίτους (ακόμη και από τους διαχειριστές του emark.gr).

Ειδικά για την πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας και PayPal εφαρμόζεται η παρακάτω μέθοδος:
Για την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, η εταιρία έχει συνάψει συμφωνία με την Eurobank EFG ώστε να χρησιμοποιείται το σύστημα ProxyPay για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Για την πληρωμή μέσω PayPal, χρησιμοποιείται το αντίστοιχο σύστημα πληρωμών της PayPal Inc.
Και στις δύο περιπτώσεις η πληρωμή ολοκληρώνεται στα αντίστοιχα συστήματα και ΟΧΙ στο σύστημα του emark.gr. Όταν ο χρήστης επιλέξει μία από τις δύο αυτές επιλογές πληρωμής (Πιστωτική ή PayPal), τότε κατά την τελική φάση της πληρωμής γίνεται αυτόματη ανακατεύθυνση (redirection) στο αντίστοιχο σύστημα πληρωμών (Eurobank ή PayPal) και αφού ολοκληρώσει εκεί τη συναλλαγή, τότε επιστρέφει πάλι στο emark.gr. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης απολαμβάνει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας συναλλαγών.
Επίσης, με την χρήση της παραπάνω μεθόδου η Εταιρία ΔΕΝ χρειάζεται και ΔΕΝ αποθηκεύει στην βάση δεδομένων του emark.gr τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των πελατών της (αριθμό κάρτας, ισχύ, cvv).

3.3 Τεχνικά Συστήματα Σφάλματος Παραγγελιών

Η εταιρία έχει επίσης λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δε θα υφίστανται σφάλματα κατά τη διενέργεια παραγγελιών. Ειδικότερα, κατά την παραγγελία, ο χρήστης θα μπορεί να επιβεβαιώνει μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (καλάθι αγορών), πριν προβεί στην παραγγελία, πόσα προϊόντα επιθυμεί να αγοράσει, την τιμή του καθενός, καθώς και τη συνολική τιμή αυτών, την τυχόν έκπτωση, τη διαθεσιμότητα κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να υπαναχωρήσει ακόμη και μετά την παραγγελία των προϊόντων, για όλα ή για μέρος αυτών, κατά τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 7.2 των παρόντων.

4 - Απαγορεύσεις χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από οποιοδήποτε χρήστη για σκοπούς άλλους από την ηλεκτρονική αγορά προϊόντων της εταιρίας. Ιδίως απαγορεύεται η χρήση του προγράμματος από οποιονδήποτε χρήση για  αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα, είτε προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, είτε για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο είτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, είτε εμπεριέχει ιούς.

5 - Σύνδεσμοι – Συσχετιζόμενες Ιστοσελίδες

Στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι, ή άλλες συσχετιζόμενες ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι αυτοί δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας και η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών.

6 - Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και Στοιχείων Συμβάσεων

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.), των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος και των συμβάσεων που καταρτίζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την εταιρία και θα συναινούν και θα αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της εκάστοτε συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζομένης σύμβασης.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η εταιρία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την εταιρία. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, καθώς και σε όλα τα στοιχεία των συμβάσεων και συναλλαγών του με την εταιρία, εφόσον το επιθυμεί.

7 - Όροι πωλήσεων

7.1 Τρόποι Πληρωμής

Μέσω Πιστωτικής, Χρεωστικής και Προπληρωμένης κάρτας
Παρέχεται δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης των παραγγελιών μέσω των ανωτέρω καρτών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν τηρεί στοιχεία των καρτών στην βάση δεδομένων του και ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της κάρτας.

Επιλέγοντας πληρωμή με κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την κάρτα σας και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση που  η παραγγελία πραγματοποιείται για λογαριασμό εταιρείας και η κάρτα που χρησιμοποιείται είναι εταιρική τότε κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με τη κάρτα και τη ταυτότητα του.

Μέσω PayPal
Δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης με την χρήση του γνωστού συστήματος πληρωμών της PayPal Inc. το οποίο χρησιμοποιείται παγκοσμίως για συναλλαγές μέσω Internet.
Για την παράδοση των προϊόντων ισχύουν όσα αναφέρονται για την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας.

Με Μετρητά ή Πιστωτική κάρτα στο κατάστημα
Επιλέγοντας στην φόρμα παραγγελίας σαν Τρόπο Αποστολής την ‘’Παραλαβή από το κατάστημα’’ σας παρέχεται η δυνατότητα να παραλάβετε την παραγγελία σας από τo κατάστημα μας εξοφλώντας είτε με μετρητά, για παραστατικά αξίας μικρότερης των 500,00€, είτε με πιστωτική κάρτα.

Η έδρα του καταστήματος είναι Κοραή 19 Μοσχάτο και οι ώρες λειτουργίας του είναι Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00.

Με αντικαταβολή
Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών με αντικαταβολή κατά την παράδοση τους στο χώρο σας είτε με δικά μας μέσα είτε μέσω courier.

Για αποστολές μέσω μεταφορικής εταιρείας η εξόφληση του ποσού της παραγγελίας (χωρίς τα έξοδα μεταφοράς, τα οποία θα πληρωθούν στο πρακτορείο την ώρα της παραλαβής) γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς ή με τη χρήση πιστωτικής - χρεωστικής κάρτας και όχι με αντικαταβολή.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις τα παραστατικά αξίας 500,00 € και πάνω που εκδίδονται προς ιδιώτες (αποδείξεις λιανικής πώλησης) και προς εταιρείες (τιμολόγια πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται μόνο με τους παρακάτω τρόπους:

• Κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας
• Χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας

Με κατάθεση σε τραπεζικό ή ηλεκτρονικό λογαριασμό
Η επιλογή πληρωμής μέσω εμβάσματος από άλλη τράπεζα εκτός δηλαδή αυτών που συνεργάζεται η εταιρεία μας, επιβαρύνει το τελικό ποσό της παραγγελίας με επιπλέον τα έξοδα της συναλλαγής.

Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε ποσό στους ακόλουθους λογαριασμούς:

Για την έκδοση Τιμολογίου:

VIVA Payments
Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών με e-banking από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, μέσω του συστήματος της VIVA Payments με επιβάρυνσή σας μόνο τα έξοδα της μεταφοράς από την τράπεζά σας.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τη διαδικασία.

 
Για την έκδοση Απόδειξη Λιανικής:
 
EUROBANK-ERGASIAS
0026.0050.39.0200691946
ΙΒΑΝ GR9202600500000390200691946


Για άμεση ενημέρωση μας μπορείτε να στείλετε το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με e-mail στο sales@emark.gr.

Μέσω VIVA Payments
Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών με e-banking απο τον τραπεζικό σας λογαριασμό, μέσω του συστήματος της VIVA Payments με επιβάρυνσή σας μόνο τα έξοδα της μεταφοράς απο την τράπεζά σας.

Επίσης, μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία απο το σπίτι σας στην courier, πρίν την αποστολή του προϊόντος, έχοντας σας πρώτα αποστείλει με email την ανάλογη φόρμα ειδοποίησης της VIVA. Η παροχή αυτή έχει επιπλέον χρέωση € 3,50.

Τέλος, εξόφληση της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει με μετρητά σε περισσότερα απο 1000 VIVA σημεία (VIVA SPOTS) σε όλη την Ελλάδα.

Στη συναλλαγή μέσω VIVA Payments μπορεί να εκδοθεί Απόδειξη Λιανικής  και Τιμολόγιο Πώλησης για όλες τις αξίες των παραγγελιών.Οι αναγραφόμενες στο ηλεκτρονικό κατάστημα τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, ενώ δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής.


7.2 Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες  ενδείξεις όπως ‘’Διαθέσιμο ή Άμεση παραλαβή’’ και ‘’Κατόπιν παραγγελίας’’. 

Η ένδειξη ‘’Διαθέσιμο ή Άμεση παραλαβή’’ σημαίνει ότι το προϊόν είναι διαθέσιμο στις αποθήκες μας και μπορούμε να προχωρήσουμε σε άμεση αποστολή ή κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία μας μπορείτε να παραλάβετε οι ίδιοι από το κατάστημα μας.

Η ένδειξη ‘’Κατόπιν παραγγελίας’’ σημαίνει ότι το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες μας και θα το παραγγείλουμε από τους προμηθευτές μας ειδικά για εσάς αφού πρώτα ελέγξουμε την διαθεσιμότητα του στον προμηθευτή μας για να σας ενημερώσουμε για τον χρόνο παράδοσης του ή εάν αναμένεται η παραλαβή του από τον προμηθευτή μας.
Ο χρόνος παράδοσης των προιόντων με την συγκεκριμένη ένδειξη κυμαίνεται από 10 έως 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας σας.
Για προϊόν που δεν είναι διαθέσιμο στον προμηθευτή μας και αναμένει την παραλαβή του η παραγγελία σας,εάν το επιθυμείτε, μπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε εσείς με μέγιστο αυτό των 30 ημερών. 
Επίσης εάν η παραγγελία σας καθυστερήσει είτε γιατί ο προμηθευτής μας καθυστερεί να παραλάβει το προϊόν είτε γιατί το προϊόν που παραγγείλατε τελικά καταργήθηκε και δεν είναι διαθέσιμο θα επικοινωνήσουμε μαζί σας να σας ενημερώσουμε και να συνεννοηθούμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την υπόλοιπη παραγγελία σας ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό προϊόν.

Οι εκάστοτε προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.


8. Πολιτική Επιστροφών

8.1 Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του Emark.gr :


 1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά από τα παραγγελθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.
   
 2. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
  Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση του Emark.gr τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε.Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας και εφόσον υπάρξει ενημέρωση της εταιρείας.
   
 3. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση του Emark.gr θα πραγματοποιείται είτε με δικά της μεταφορικά μέσα είτε μέσω της συνεργαζόμενης της courier.
                                                               
 4. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση, αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αρνηθεί νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα, σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια του Emark.gr. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη του Emark.gr πλέον. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.
   
 5. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.
   
 6. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων.


8.2 Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) με χρέωση του Emark.gr:


 1. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό κατά την παράδοση του στον πελάτη (D.O.ADead On Arrival), η επιστροφή αυτού θα γίνεται επίσης με χρέωση της εταιρείας.
   
 2. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη παραδίδοντας το στο κατάστημά μας, είτε με αποστολή αυτού, επιβαρυνόμενη η εταιρεία με τα έξοδα παραλαβής του, με μέσα της απολύτου επιλογής της και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό του Emark.gr.
   
 3. Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.
   
 4. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων (DOA), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, αλλιώς σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε την αξία. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.
  Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.


8.3 Δικαίωμα υπαναχώρησης


 1. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει γνώμη και να υπαναχωρήσει από την αρχική του παραγγελία χωρίς να αναφέρει το λόγο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παρέλαβε το προϊόν.
   
 2. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη, αφορά σε προϊόντα τα οποία δεν είναι ελαττωματικά και γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να το επιστρέψει ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.
  Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιστρέφονται οι δαπάνες παράδοσης.
   
 3. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. 
   
 4. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει την αξία που εισέπραξε.
   
 5. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.
  Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και της αξίας.
   
 6. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης.

  Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση:

  ΔΕΝ χωρεί υπαναχώρηση σε

Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση ή έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, όπως Αρώματα και Καλλυντικά και τα είδη Προσωπικής Φροντίδας (αποτριχωτικές μηχανές, ξυριστικές – κοπτικές – κουρευτικές μηχανές, βούρτσες, οδοντόβουρτσες και θερμόμετρα).

8.4 Εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Από τις 9 Ιανουαρίου 2016 ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 11/2013 η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ70330/2015 και αφορά την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων online και offline.

Ενημερώνουμε ότι η διεύθυνση URL της πλατφόρμας ODR είναι η

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show


9 - Τρόπος εκτέλεσης παραγγελιών

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και πραγματοποιούνται αποστολές εντός και εκτός του Ελλαδικού χώρου.

Οι παραγγελίες εκτελούνται στο εργάσιμο οκτάωρο (9:00 - 17:00) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

Για αποστολές εκτός Αττικής η εταιρεία μας συνεργάζεται με την courier ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ αλλά και με συγκεκριμένες μεταφορικές εταιρείες.

10 - Παράδοση Προιότων / Έξοδα Αποστολής

Εντός Αττικής παραδόσεις

Για παραγγελίες που αφορούν μικρού όγκου συσκευές η παράδοση γίνεται με δικά μας μέσα ή με την courier ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ και τα ελάχιστα έξοδα μεταφοράς είναι € 6,90 για βάρος έως 2 κιλά και € 1,00 για κάθε επιπλέον κιλό.

Για παραγγελίες που αφορούν προϊόντα tablets, smartwatches, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας η παράδοση γίνεται με δικά μας μέσα ή με την courier ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ και τα ελάχιστα έξοδα μεταφοράς είναι € 7,90 για βάρος έως 2 κιλά και € 1,00 για κάθε επιπλέον κιλό.

Για παραγγελίες που αφορούν μεγάλου όγκου συσκευές η παράδοση γίνεται με δικά μας μέσα και τα ελάχιστα έξοδα μεταφοράς εντός Αθηνών είναι € 9,90 για παράδοση στο ισόγειο ενώ για το υπόλοιπο Αττικής η χρέωση των μεταφορικών γίνεται κατόπιν συνεννόησης.  

Εκτός Αττικής παραδόσεις

Για παραγγελίες που αφορούν μικρού όγκου συσκευές η αποστολή γίνεται με την courier ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ και τα ελάχιστα έξοδα μεταφοράς για διακίνηση από πόλη (αποθήκη μας) σε πόλη (εκτός Αττικής) είναι 6,90€ για βάρος έως 2 κιλά και 1,00€ για κάθε επιπλέον κιλό. 

Για παραγγελίες που αφορούν προϊόντα tablets, smartwatches, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας η παράδοση γίνεται με δικά μας μέσα ή με την courier ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ και τα ελάχιστα έξοδα μεταφοράς είναι € 7,90 για βάρος έως 2 κιλά και € 1,00 για κάθε επιπλέον κιλό.

Για παραγγελίες που αφορούν μεγάλου όγκου συσκευές η παράδοση γίνεται με δικά μας μέσα σε μεταφορική εταιρεία εντός Αθηνών και το κόστος αυτής της μεταφοράς είναι € 7,90 (δηλαδή έως την μεταφορική εταιρεία Αθηνών).

Η αντικαταβολή δεν έχει επιπλέον χρέωση και είναι δωρεάν.

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.

11 - Επιβεβαίωση παραγγελίας

Μετά από κάθε ηλεκτρονική παραγγελία η εταιρεία επικοινωνεί με τον πελάτη μέσω e-mail ή τηλεφώνου για την επιβεβαίωσή της.

12 - Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας αφαιρώντας τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος (δηλαδή δεν έχει εκδοθεί παραστατικό πώλησης) τότε μπορείτε να προχωρήσετε σε ακύρωση είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), είτε τηλεφωνικά.