: 2108004562 - 2168001491

Όροι χρήσης

1 - Εισαγωγή

1.1 Πάροχος Υπηρεσιών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα 
www.emark.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που διαχειρίζεται η εδρεύουσα στο Μοσχάτο Αττικής και επί της οδού Κοραή αριθ. 19 Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΤILEKET – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με
ΑΦΜ 094306885 
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122477401000. Οποιαδήποτε επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να γίνεται στην διεύθυνση info@emark.gr.


1.2 Αποδοχή όρων Χρήσης

Οι κατωτέρω αναγραφόμενοι όροι χρήσης εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος 
www.emark.gr. Κάθε χρήστης ο οποίος κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τ
oυς όρους συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2 - Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος και ο σχεδιασμός αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας. Επίσης σημειώνεται ότι τα σήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο ανήκουν είτε στην εταιρία είτε σε τρίτες εταιρίες, από τις οποίες η εταιρία προμηθεύεται προϊόντα, όλα δε τα διακριτικά γνωρίσματα προστατεύονται από την ειδική νομοθεσία που τα διέπει, η δε
  εμφάνισή τους στον ιστότοπο της εταιρίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τυχόν μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3 - Εγγυήσεις και Ευθύνη Εταιρίας

3.1 Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Καταστήματος – Πληροφορίες προϊόντων

Η εταιρία ως πάροχος των σχετικών υπηρεσιών, δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με τις πληροφορίες, τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των προϊόντων της. Βεβαίως η εταιρία δεν ευθύνεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο σύστημα, καθώς επίσης και για τυχόν λάθη που αναφέρονται στην τυχόν διαθεσιμότητα των προϊόντων της εταιρίας. Σε περίπτωση βεβαίως που ένα από τα προϊόντα φέρεται διαθέσιμο, ενώ δεν είναι, η εταιρία υποχρεούται να ενημερώσει το χρήστη και να μην προχωρήσει στη σχετική πώληση. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Περαιτέρω, αναφορικά με τις τεχνικές πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ανακρίβεια αυτών, η οποία οφείλεται σε σφάλμα της εταιρίας παραγωγής τους.
Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μπορεί να μεταβάλει τα δεδομένα του ηλεκτρονικού συστήματος, σχετικά, με τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των προϊόντων, χωρίς προειδοποίηση.
Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης εναντίον της Εταιρίας, οι οποίες αφορούν σε υλικές ή ηθικές βλάβες που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη μη χρήση των αναφερόμενων πληροφοριών ή/και τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται γενικά, εφόσον δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. Η Εταιρία επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή του συνόλου αυτών, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της δημοσίευσης, χωρίς προειδοποίηση.

Οι εντοιχιζόμενες συσκευές δεν μπορούν να τοποθετηθούν ως ελεύθερες.  Η όποια πρόσοψη και επένδυση που τυχόν εμφανίζεται σε φωτογραφίες στη σελίδα του emark.gr δεν περιέχεται στη συσκευασία και είναι ενδεικτική / διαφημιστική ώστε να δείχνει το προϊόν όπως μπορεί να είναι στην τελική του μορφή. Κατασκευάζεται από επαγγελματία ξυλουργό ή την κατασκευάστρια εταιρεία με επιπλέον χρέωση κατόπιν συνεννόησης του πελάτη.


3.2 Τεχνικά Συστήματα Ασφάλειας Συναλλαγών

Η εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Για την περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή από τον χρήστη προσωπικών πληροφοριών. Ο χρήστης μπορεί να κινείται στο κατάστημα ελεύθερα και ανώνυμα και να προσθέτει τα είδη που επιλέγει στο καλάθι αγορών.
Προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες ζητούνται μόνο όταν ο χρήστης αποφασίσει να προχωρήσει στην αγορά των ειδών που έχει επιλέξει. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
Ειδικότερα, η εταιρία χρησιμοποιεί ειδικό πρωτόκολλο 
SSL, με κρυπτογράφηση, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Επίσης η πρόσβαση στον λογαριασμό του χρήστη γίνεται με την εισαγωγή του ονόματος χρήστη (user name) και κωδικού πρόσβασης (password). Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη μορφή και δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησής του από τρίτους (ακόμη και από τους διαχειριστές του emark.gr).

Ειδικά για την πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας και PayPal εφαρμόζεται η παρακάτω μέθοδος:
Για την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, η εταιρία έχει συνάψει συμφωνία με την
 Viva Wallet  για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Για την πληρωμή μέσω PayPal, χρησιμοποιείται το αντίστοιχο σύστημα πληρωμών της PayPal Inc.
Και στις δύο περιπτώσεις η πληρωμή ολοκληρώνεται στα αντίστοιχα συστήματα και ΟΧΙ στο σύστημα του 
emark.gr. Όταν ο χρήστης επιλέξει μία από τις δύο αυτές επιλογές πληρωμής (Πιστωτική ή PayPal), τότε κατά την τελική φάση της πληρωμής γίνεται αυτόματη ανακατεύθυνση (redirection) στο αντίστοιχο σύστημα πληρωμών (Viva Wallet ή PayPal) και αφού ολοκληρώσει εκεί τη συναλλαγή, τότε επιστρέφει πάλι στο emark.gr. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης απολαμβάνει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας συναλλαγών.
Επίσης, με την χρήση της παραπάνω μεθόδου
 η Εταιρία ΔΕΝ χρειάζεται και ΔΕΝ αποθηκεύει στην βάση δεδομένων του emark.gr τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των πελατών της (αριθμό κάρτας, ισχύ, cvv).

3.3 Τεχνικά Συστήματα Σφάλματος Παραγγελιών

Η εταιρία έχει επίσης λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δε θα υφίστανται σφάλματα κατά τη διενέργεια παραγγελιών. Ειδικότερα, κατά την παραγγελία, ο χρήστης θα μπορεί να επιβεβαιώνει μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (καλάθι αγορών), πριν προβεί στην παραγγελία, πόσα προϊόντα επιθυμεί να αγοράσει, την τιμή του καθενός, καθώς και τη συνολική τιμή αυτών, την τυχόν έκπτωση, τη διαθεσιμότητα κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να υπαναχωρήσει ακόμη και μετά την παραγγελία των προϊόντων, για όλα ή για μέρος αυτών.

4 - Απαγορεύσεις χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από οποιοδήποτε χρήστη για σκοπούς άλλους από την ηλεκτρονική αγορά προϊόντων της εταιρίας. Ιδίως απαγορεύεται η χρήση του προγράμματος από οποιονδήποτε χρήση για
  αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα, είτε προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, είτε για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο είτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, είτε εμπεριέχει ιούς.

5 - Σύνδεσμοι – Συσχετιζόμενες Ιστοσελίδες

Στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι, ή άλλες συσχετιζόμενες ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι αυτοί δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας και η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών.

6 - Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και Στοιχείων Συμβάσεων

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.), των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος και των συμβάσεων που καταρτίζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την εταιρία και θα συναινούν και θα αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της εκάστοτε συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζομένης σύμβασης.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η εταιρία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την εταιρία. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, καθώς και σε όλα τα στοιχεία των συμβάσεων και συναλλαγών του με την εταιρία, εφόσον το επιθυμεί.

 

7 - Πολιτική Απορρήτου

Τα προσωπικά σας δεδομένα, είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία της μυστικότητας σας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για σας μόνο για να επεξεργαστούμε τις παραγγελίες αποτελεσματικά και για να παρέχουμε μια προσωποποιημένη εμπειρία αγορών. Παρακαλώ διαβάστε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες για την πολιτική μυστικότητάς μας. Το κατάστημα αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από το www.emark.gr και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστεθέντες της εταιρείας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά το
 www.emark.gr δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.emark.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από το www.emark.gr. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Ποιες πληροφορίες συλλέγονται πώς χρησιμοποιούνται; 

Όταν τοποθετείτε μια εντολή-παραγγελία σε μας, σας ζητάμε τις ακόλουθες πληροφορίες προκειμένου να υποβληθούν σε επεξεργασία και να συμπληρωθεί η εντολή-παραγγελία σας ώστε να μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε για την κατάσταση της εντολής-παραγγελίας σας:

Ονομα και Επώνυμο

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Διεύθυνση αποστολής τιμολόγησης

Τηλέφωνα Επικοινωνίας ( Οικίας ή γραφείου και κινητό)

Αριθμός πιστωτικών καρτών ( Προαιρετικά μόνο σε περίπτωση παραγγελίας με τρόπο πληρωμής με πιστωτική κάρτα )
Ημερομηνία λήξης πιστωτικών καρτών
   ( Προαιρετικά μόνο σε περίπτωση παραγγελίας με τρόπο πληρωμής με πιστωτική κάρτα )

Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών καταχωρούνται αποκλειστικά και μόνο στο περιβάλλον της τράπεζας.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των στοιχείων που μας έχετε παράσχει και να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία της εμπορικής συναλλαγής.

Όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο μας, χρειαζόμαστε μόνο μια
 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία χρησιμοποιούμε για να στείλουμε τις πληροφορίες που ζητήσατε. 

Όταν συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό ή σε ψηφοφορίες μπορούμε να ζητήσουμε
 το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε το διαγωνισμό και να ειδοποιήσουμε άμεσα τους νικητές. 

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών 

Το
 www.emark.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο www.emark.gr.
Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το
 www.emark.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το www.emark.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το www.emark.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@emark.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του www.emark.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Το www.emark.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του.
Το
 www.emark.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Τα δεδομένα που δίνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.emark.gr, σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα και δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πέραν της ολοκλήρωσης της αγοράς των προϊόντων που επιθυμείτε, εκτός κι αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή
όπως επίσης για την προστασία, των εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών και αξιώσεων (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος).

Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς το www.emark.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. 

Η συγκατάθεσή σας 

Με τη χρησιμοποίηση του ιστοχώρου μας, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση αυτών των πληροφοριών από το www.emark.gr. Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική μυστικότητάς μας, θα τοποθετήσουμε τις αλλαγές σε αυτήν την σελίδα έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντα ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε και κάτω από ποιες περιστάσεις τις αποκαλύπτουμε. 
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Skroutz.gr

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της συνεργασίας της με την ηλεκτρονική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών
 Skroutz.gr για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.


8 - Όροι πωλήσεων

8.1 Τρόποι Πληρωμής

Μέσω Πιστωτικής, Χρεωστικής και Προπληρωμένης κάρτας

Παρέχεται δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης των παραγγελιών μέσω των ανωτέρω καρτών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν τηρεί στοιχεία των καρτών στην βάση δεδομένων του και ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της κάρτας.

Επιλέγοντας πληρωμή με κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την κάρτα σας και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση που  η παραγγελία πραγματοποιείται για λογαριασμό εταιρείας και η κάρτα που χρησιμοποιείται είναι εταιρική τότε κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με τη κάρτα και τη ταυτότητα του.


Με Μετρητά ή Πιστωτική κάρτα στο κατάστημα
Επιλέγοντας στην φόρμα παραγγελίας σαν Τρόπο Αποστολής την ‘’Παραλαβή από το κατάστημα’’ σας παρέχεται η δυνατότητα να παραλάβετε την παραγγελία σας από τo κατάστημα μας εξοφλώντας είτε με μετρητά, για παραστατικά αξίας μικρότερης των 500,00€, είτε με πιστωτική κάρτα.

Η έδρα του καταστήματος είναι Κοραή 19 Μοσχάτο και οι ώρες λειτουργίας του είναι Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 19:00.

Με αντικαταβολή
Η αντικαταβολή δεν ισχύει πανελλαδικά σε όλες τις προιοντικές κατηγορίες.

Ισχύει εντός Αττικής
 μόνο στις κατηγορίες μικροσυσκευές και μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές όπου η παράδοση μπορεί να γίνει με δικά μας μέσα ή με συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία.

Στην περίπτωση αυτή η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή με την χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας προκειμένου να ξεκινήσει η εκτέλεση της παραγγελίας.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις τα παραστατικά αξίας 500,00 € και πάνω που εκδίδονται προς ιδιώτες (αποδείξεις λιανικής πώλησης) και προς εταιρείες (τιμολόγια πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται μόνο με τους παρακάτω τρόπους:
• Κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας
• Χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας


Με κατάθεση ή μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό
Η επιλογή πληρωμής μέσω εμβάσματος από άλλη τράπεζα εκτός δηλαδή αυτών που συνεργάζεται η εταιρεία μας, επιβαρύνει το τελικό ποσό της παραγγελίας με επιπλέον τα έξοδα της συναλλαγής.

Σε περίπτωση συνολικού τιμήματος πώλησης ποσού μεγαλύτερου των 200€ ή συνολικής παραγγελίας 3 τεμαχίων και άνω ανεξαρτήτως προϊόντων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει προκαταβολή μέρους του συνολικού ποσού για την έναρξη εκτέλεσης της πώλησης. είτε με τραπεζική κατάθεση/μεταφορά, είτε με καταβολή μετρητών στο κατάστημα, είτε με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του πελάτη.

Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε ποσό στους ακόλουθους λογαριασμούς:

EUROBANK
ΙΒΑΝ GR2602600500000380200115257
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : TILEKET A.E.B.E.

ALPHA BANK
IBAN GR6801403870387002002001957
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : TILEKET A.E.B.E.


VIVA PAYMENT SERVICES
IBAN GR2670100000000660841573039
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : TILEKET A.E.B.E.


Για άμεση ενημέρωση μας μπορείτε να στείλετε το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με e-mail στο sales@emark.gr.

Μέσω VIVA PAYMENT SERVICES

Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών μέσω e-banking από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, επιλέγοντας είτε "Μεταφορά σε Λογαριασμό Άλλης Τράπεζας στην Ελλάδα" είτε "Μεταφορά σε Λογαριασμό Τρίτου εκτός της Τράπεζας σας" και καταχωρώντας το ανωτέρω ΙΒΑΝ.

Οι αναγραφόμενες στο ηλεκτρονικό κατάστημα τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, ενώ δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής.

 

8.2 Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες ενδείξεις όπως “Διαθέσιμο ή Άμεση παραλαβή”, “Παράδοση Περίπου 10 Εργάσιμες” και “Κατόπιν παραγγελίας”. 

Η ένδειξη ‘’Διαθέσιμο’’ σημαίνει ότι το προϊόν είναι σε απόθεμα στις αποθήκες μας και μπορούμε να προχωρήσουμε σε άμεση αποστολή ή κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία μας μπορείτε να παραλάβετε οι ίδιοι από το κατάστημα μας.

Η ένδειξη “
Διαθέσιμο σε 10 Εργάσιμες Ημέρες” σημαίνει ότι το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα μας, αλλά στο προμηθευτή μας και  εφ’ όσον επιβεβαιώσουμε ότι είναι διαθέσιμο στις αποθήκες του εμείς μπορούμε να το παραλάβουμε σε περίπου 10 εργάσιμες ημέρες.


Η ένδειξη ‘’Διαθέσιμο από 10 έως 30 Ημέρες’’ σημαίνει ότι το προϊόν δεν είναι σε απόθεμα στις αποθήκες μας και θα πρέπει να ελέγξουμε την διαθεσιμότητα του στον προμηθευτή μας για να σας ενημερώσουμε για τον χρόνο παράδοσης ή παραλαβής του ο οποίος μπορεί να είναι έως 30 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας σας.

Οι εκάστοτε προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

 

8.3  Παραδόσεις

Εντός Αττικής παραδόσεις

Για παραγγελίες που αφορούν μικρού όγκου συσκευές όπως Ρολόγια, Μικροσυσκευές, Τηλεφωνικές Συσκευές, Υπόδηση, Αρώματα κ.λ.π.,  η παράδοση γίνεται με δικά μας μέσα ή με την ΕΛΤΑ courier και τα έξοδα μεταφοράς είναι € 4,90 ανά τεμάχιο μέχρι 2kg.


Για παραγγελίες που αφορούν έπιπλα, η παράδοση γίνεται με δικά μας μέσα ή με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες και τα έξοδα αποστολής για τις χερσαίες μεταφορές εντός Αττικής (εξαιρούνται δηλαδή τα νησιά που ανήκουν στον νομό Αττικής) είναι € 4,90. (Αφορά 1 τεμάχιο).

Για παραγγελίες που αφορούν μεσαίου όγκου συσκευές όπως εστίες, απορροφητήρες, φουρνάκια, καφετιέρες, scooter κ.λ.π.,η παράδοση γίνεται με δικά μας μέσα ή με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες και τα έξοδα αποστολής για τις χερσαίες μεταφορές εντός Αττικής (εξαιρούνται δηλαδή τα νησιά που ανήκουν στον νομό Αττικής) είναι € 9,90.

Για παραγγελίες που αφορούν μεγάλου όγκου συσκευές όπως ψυγεία δίπορτα, ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια, κουζίνες κ.λ.π., η παράδοση γίνεται με δικά μας μέσα ή με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες και τα έξοδα αποστολής για τις χερσαίες μεταφορές εντός Αττικής (εξαιρούνται δηλαδή τα νησιά που ανήκουν στον νομό Αττικής)
είναι € 13,90.

Για παραγγελίες που αφορούν ψυγεία ντουλάπεςκαταψύκτες από 350 λίτρα και άνωόργανα γυμναστικής,πολυόργανα, 
διάδρομοι & μηχανήματα γυμναστικής, τραπέζια Ping Pong, η παράδοση γίνεται με δικά μας μέσα ή με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες και τα έξοδα αποστολής για τις χερσαίες μεταφορές εντός Αττικής (εξαιρούνται δηλαδή τα νησιά που ανήκουν στον νομό Αττικήςείναι € 19,90.

Το προιόν παραδίδεται μπροστά από την είσοδο της οικίας ή πολυκατοικίας (επί πεζοδρομίου) της δηλωθείσας στην παραγγελία διεύθυνσης παράδοσης χωρίς υποχρέωση μεταφοράς σε όροφο και ο πελάτης υποχρεούται να το παραλάβει στο χώρο αυτό και με δικά του μέσα να το οδηγήσει στη θέση προορισμού του.

Θα πρέπει, παρουσία του υπαλλήλου μας ή της μεταφορικής εταιρείας, να αποσυσκευαστεί και να ελεγχθεί η ακεραιότητα και η κατάσταση του προϊόντος. Εάν διαπιστωθούν χτυπήματα δεν θα πρέπει να γίνει δεκτή η παραλαβή του προϊόντος. 

Μετά την παραλαβή του προϊόντος από τον πελάτη, και την υπογραφή στο αντίστοιχο παραστατικό μας, χωρίς καμία παρατήρηση,δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή φθορές που τυχόν προκύψουν.

Η μεταφορά του ελεγχθέντος προϊόντος (αποσυσκευασμένο) από την είσοδο της οικίας ή πολυκατοικίας (π.χ. πεζοδρόμιο) σε όροφο ή άλλο μέρος και τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν, επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.

Εάν ο πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά του προιόντος σε όροφο με ή χωρίς την υπηρεσία ανακύκλωσης (στην οποία περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και αναλόγως των αναγκών πρόσθετο προσωπικό για την εκφόρτωση και μεταφορά ή/και υπηρεσία γερανού και κάθε άλλο μέσο που θα κριθεί απαραίτητο) θα πρέπει κατά την παραγγελία του είδους να το αναφέρει στην εταιρία μας ώστε να ενημερωθεί για το σχετικό επιπλέον κόστος το οποίο διαμορφώνεται αναλόγως της εκάστοτε περίπτωσης.


Εκτός Αττικής παραδόσεις

4,90€ 
για παραγγελίες που αφορούν μικρού όγκου συσκευές όπως Ρολόγια,  Αρώματα, Κινητά, Υπόδηση & Έπιπλα αντίστοιχου όγκου και η αποστολή τους γίνεται με ΕΛΤΑ courier για διακίνηση από πόλη (αποθήκη μας) σε πόλη (εκτός Αττικής) και αφορούν έκαστο τεμάχιο μέχρι 2kg.

Για τις παραγγελίες που αφορούν 
μεγάλου όγκου έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές η παράδοση γίνεται με δικά μας μέσα σε μεταφορική εταιρεία επιλογής μας, δεν υποστηρίζεται η αντικαταβολή ως τρόπος πληρωμής και το κόστος αυτής της μεταφοράς εξαρτάται από την κατηγορία των προϊόντων όπως παρακάτω: 

15,00€ Φούρνοι μικροκυμάτων & Εκτυπωτές & Monitors & Τηλεοράσεις έως 32" & Πολυμίξερ / Κουζινομηχανές &
            Ατμοσταθμοί & Αρτοπαρασκευαστές & 
Κρεατομηχανές & Απορροφητήρες & Ηλεκτρικές Σκούπες,
            Σκουπάκια, Σκούπες ρομπότ,
Σκούπες Επαγ. & Ραπτομηχανές & Εστίες & Ψησταριές Κάρβουνου &
            Ηλεκτρικές Ψησταριές & Ψύκτες Νερoύ & 
Αθλητικά όργανα, Μπάρες για βάρη, Μονόζυγα & Μπασκέτες, 
            Scooter, Complete Skateboards, Μπουφάν, Ηλεκτρικά / Παιδικά πατίνια, Sleeping bags / Σκηνές camping,
            Εξοπλισμός ποδοσφαίρου 
Μηχανές Espresso, Καφετιέρες με κάψουλα, φίλτρου & Πολυκαφετιέρες 

            Έπιπλα κατηγορίας 1:

            
Καρέκλες Επισκέπτη, Καρέκλες Γραφείου, Σκαμπό Γραφείου, Συρταριέρες & 
            Ντουλάπια Γραφείου, Κομοδίνα, Καρέκλες Τραπεζαρίας & Κουζίνας, Μικροέπιπλα 
            κουζίνας, Πουφ, Σκαμπό, Πολυέλαιοι, Καρέκλες Εξωτερικού Χώρου, Ραφιέρες Κήπου & 
            Βεράντας, Σκαμπό κήπου, Σετ Χαλιά Κρεβατοκάμαρας, Χαλιά Σαλονιού

25,00€ Ηλεκτρικά / Παιδικά ποδήλατα, Βάρη & συναφή είδη

             Επιπλα κατηγορίας 2:

Γραφεία, Στρώματα Ύπνου, Υποστρώματα Κρεβατιού, Ανάκλιντρα, Έπιπλα τηλεόρασης, Σετ Σαλονιού,
Μπουφέδες,Έπιπλα Χωλ, Παπουτσοθήκες,Καναπέδες & Παγκάκια Κήπου, Ντουλάπες Εξωτερικού Χώρου

30,00€ Πλυντήρια Πιάτων & Ρούχων, Στεγνωτήρια ρούχων & Κουζίνες, Φούρνοι &  
            Κλιματιστικά & Τηλεοράσεις 37" και άνω & Ψησταριές Υγραερίου
           
            Επιπλα κατηγορίας 3:

            Κρεβάτια, Σύνθετα Σαλονιού

35,00€
 Ψυγεία Δίπορτα, Ψυγειοκαταψύκτες, Καταψύκτες έως 199 λίτρα & Αξεσουάρ Camping
             
            Έπιπλα κατηγορίας 4:

            Τουαλέτες Κρεβατοκάμαρας, Συνθέσεις Τραπεζαρίας

60,00€ Επαγγελματικά Πλυντήρια / Στεγνωτήρια ρούχων, Ψυγεία Ντουλάπες, Καταψύκτες από 200 λίτρα και άνω &
             Διάδρομοι Γυμναστικής, Πολυόργανα & Μηχανήματα Γυμναστικής, Τραπέζια Ping Pong
             

            Έπιπλα κατηγορίας 5:

Κρεβατοκάμαρες Σετ, Ντουλάπες Ρούχων, Βιτρίνες Σαλονιού, Καναπέδες, Φοιτητικά Πακέτα Επίπλων,
Σετ Έπιπλα Κήπου & Βεράντας

Για παραδόσεις προϊόντων σε μεταφορική εταιρεία επιλογής πελάτη (από αποθήκη μας έως μεταφορική εταιρεία Αθηνών) τα έξοδα μεταφοράς είναι 9,90€. Το κόστος μεταφοράς έως τον τελικό προορισμό επιβαρύνει τον πελάτη.

Για παραγγελίες που αφορούν σετ επίπλων η χρέωση των μεταφορικών θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης.

Τα ανωτέρω ποσά για μεταφορές συσκευών μεγάλου όγκου αφορούν έκαστο τεμάχιο και παράδοση στο κέντρο των πόλεων ενώ σε απομακρυσμένα σημεία ή σε περιπτώσεις μεταφόρτωσης (π.χ. Χαλκιδική, Σποράδες) γίνεται ειδική συνεννόηση χρέωσης με την μεταφορική εταιρεία.

Οι παραγγελίες εκτελούνται στο οκτάωρο 9:00 - 17:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. 


Η αντικαταβολή δεν έχει επιπλέον χρέωση και είναι δωρεάν.

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.

 

Παραλαβή από το κατάστημα / Παράδοση από την Courier

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, οι παραγγελίες που καταχωρείτε με τρόπο εξόφλησης την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή παραλαβή από το κατάστημα, θα παραμένουν ενεργές για την εξόφλησή τους ή παραλαβή τους από εσάς, για 7 εργάσιμες μέρες. Με την πάροδο του χρόνου αυτού θα αποδεσμεύεται το προϊόν και η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, θα πρέπει σε διάστημα 10 ημερών από την άφιξη του προϊόντος στο τοπικό κατάστημα courier  ή να την έχετε αποδεχθεί. σε περίπτωση αποστολής της στο χώρο σας ή να έχετε παραλάβει εσείς από το κατάστημα της συνεργαζόμενης εταιρείας courier. Σε αντίθετη περίπτωση η παραγγελία σας θα ακυρωθεί και θα επιστραφεί στην εταιρεία μας.

 

 

9. Πολιτική Επιστροφών


9.1 Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του
 Emark.gr :

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά από τα παραγγελθέντα, κατά είδος ή ποσότητα

Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.

Σε όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση του Emark.gr θα πραγματοποιείται είτε με δικά της μεταφορικά μέσα είτε μέσω της συνεργαζόμενης της courier.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση, αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αρνηθεί νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από το 
Emark.gr . Σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας το Emark.gr θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη του Emark.gr πλέον. Το Emark.gr κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.

Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση του
 Emark.gr τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας και εφόσον υπάρξει ενημέρωση της εταιρείας.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Emark.gr  έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

  9.2 Επιστροφές προϊόντων τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) με χρέωση του Emark.gr :

  Σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα διαπιστωθεί/ούν ότι είναι ελαττωματικό/ά κατά την παράδοση του στον πελάτη (καλούμενο εφεξής για συντομία DOA), η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται επίσης με χρέωση του Emark.gr.


  Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στο κατάστημα του Emark.gr  είτε με αποστολή αυτού/αυτών, επιβαρυνόμενη η Emark.gr με τα έξοδα παραλαβής του, με μέσα της απολύτου επιλογής της και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό του Emark.gr.


  Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη για τα κινητά τηλέφωνα, και εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.


  Στην περίπτωση των λευκών συσκευών (ήτοι, ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια, κλπ) και των κλιματιστικών μηχανημάτων,απαιτείται να έχει προηγηθεί επίσκεψη του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου της προμηθεύτριας εταιρείας και έγγραφη βεβαίωση περί της διάγνωσης της βλάβης της συσκευής, έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA).


  Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων (DOA), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από το Emark.gr, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοια συσκευή (κατάστασης και χαρακτηριστικών, κλπ), άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε την αξία. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας το Emark.gr θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη.


  Το Emark.gr  κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε και την παραλαβή του προϊόντος.

   

  9.3 Δικαίωμα Υπαναχώρησης:


  Από αρχική υποβολή της παραγγελίας του πελάτη μέχρι και προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος.

  Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.


  Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά προς το Emark.gr

  Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, το Emark.gr υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.

  Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στο Emark.gr το τίμημα από την Τράπεζα, το Emark.gr θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη.


  Το 
  Emark.gr κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση του πελάτη με την τράπεζα.

  Το Emark.gr  κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε και την παραλαβή του προϊόντος.

  Δεν επιστρέφονται δαπάνες μεταφορικών και παράδοσης και ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέφει τα προϊόντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση.  


   

  9.4 Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση:

  ΔΕΝ χωρεί υπαναχώρηση σε:

  Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση,  όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας 

  (αποτριχωτικές μηχανές, ξυριστικές – κοπτικές – κουρευτικές μηχανές, βούρτσες, οδοντόβουρτσες και θερμόμετρα).

  10. Επίλυση Διαφορών 

  Σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της θα πρέπει πρώτα να μας έχετε αποστείλει σχετικό αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ώστε αν δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, τότε έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στους παρακάτω Φορείς επίλυσης διαφορών:

  Για την Ελλάδα o  Φορέας είναι ο Συνήγορος του καταναλωτή  με σύνδεσμο (link) επικοινωνίας  http://www.synigoroskatanaloti.gr/

  Σε όλη την Ευρωπαική Ένωση υπάρχει σε λειτουργία ο Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ODR για τις online συναλλαγές όπου μπορείτε να 
  χρησιμοποιήσετε για να υποβάλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς.
  Ο σύνδεσμος (link) επικοινωνίας είναι http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Η Εταιρεία μας δέχεται το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων του 
  Συνηγόρου του Καταναλωτή και κάθε άλλης Αρχής και δεν έχει δεσμευτεί στο να εκτελέσει τις όποιες αποφάσεις.

  Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.